Služby - Grafika na auta

Potisk automobilů je dnes již neodmyslitelnou součástí propagace firem a zároveň jednou z jejích nejlevnějších variant. Na automobily je možné umístit buď samolepící vyřezávanou grafiku nebo grafiku s potiskem a laminací. Okna je možné polepit speciální perforovanou fólií s potiskem. Dle požadované stálosti polepu lzegrafika_na_auta použít fólie s různou délkou garantované životnosti. Ta se pohybuje zhruba od 1 do 7 let. Naše studio Vám v tomto ohledu nabízí kompletní servis, od prvotního návrhu přes tisk a vyřezání grafiky, až po finální polepení vozu.



Typy samolepek dle vlastností a technologie výroby
• monomerické válcované – na rovné povrchy
• polymerické válcované – na nerovné povrchy s menším zakřivením
• lité – 3D aplikace - polepy vozů

Tiskové fólie - možnost celopolepu, tisku plnobarevné grafiky, fotografií, pro delší životnost vhodné laminovat.
Acrodesign_trend_technologie

Řezaná grafika - většinou se jedná o levnější variantu, částečný polep např. pouze nápis, logo, kontakt firmy, barevnost omezena barevnými fóliemi.
Acrodesign_uncle_sam

One way vision – perforovaná fólie vhodná na zadní okna automobilů. Efekt této fólie spočívá v tom, že z vnitřní strany (pohled ze tmy do světla) lze bez problémů vidět ven, zatím co z vnější potištěné strany je vnímán motiv tisku.
Acrodesign_full_sport_1

  • EST: řezaná grafika|rok: 2009
  • Topint group: řezaná grafika|rok: 2010
  • Z1: řezaná grafika|rok: 2009
  • Public TV: řezaná grafika|rok: 2004
  • 2Mmotorsport: polep zlatá fólie, Lotus Esprit|rok: 2014
  • Z1: řezaná grafika|rok: 2008
  • Xtreme Lashes: okenní grafika, perforovaná fólie|rok: 2008